Skoči na vsebino

DM+

KAJ JE DM+?

Mladinska skupina DM+ je nastala iz potrebe in želje, da  bi mladim Slovencem v Italiji omogočili čimbolj ustrezno formacijo in spodbujali razvoj zavedne, kompetentne, aktivne generacije, ki zna vrednotiti manjšinsko stvarnost ter nanjo gleda trezno, pozitivno in navdušeno.

Po dveh letih neformalnega delovanja smo novembra 2019 delovno skupino razširili in ustanovili društvo, ki nosi ime DM+ Društvo mladih Slovencev v Italiji. Odbornikov je v tem mandatu sedem, prihajajo s Tržaške, Goriške in Videmske, njihova povprečna starost pa je 26 let.

Novonastali odbor je začrtal triletni program, v katerem so cilji utrjevanje in ohranjanje slovenskega jezika, spodbujanje participacije mladih zamejcev, medsebojno sodelovanje med organizacijami na deželni ravni, povezovanje z društvi, organizacijami in institucijami iz Republike Slovenije, sodelovanje z mladinskimi organizacijami na mednarodni ravni ter povezovanje s šolami in šolsko populacijo. Pri snovanju triletnega načrta smo črpali navdih iz idej in misli mladih, ki so se udeležili naših preteklih dogodkov. Prav tam se je rodila ideja, da ustanovimo društvo, ki je mlado, sveže in odpira vrata vsem mladim, ki so radovedni, radoživi in želijo biti aktivni sooblikovalci naše družbene slike. Posebno pozornost bomo posvetili Benečiji, Kanalski dolini in Reziji, zato smo se tudi odločili, da bo naš sedež v Špetru. Želimo si namreč, da bi skupaj in enotno snovali svojo bodočnost.

ZAKAJ DM+?

Preko našega delovanja želimo mladim nuditi orodja, kompetence in motivacijo za samostojno delovanje v okolju v katerem živijo, v društvih, katerih člani so ali v nekaterih primerih še niso. Spodbujati želimo pridobivanje prvih izkušenj na področju društvenega delovanja v dobrobit širše skupnosti ter spoznavanja bogastva okolij, kjer živimo Slovenci v Italiji. Prepričani smo, da lahko tako opolnomočimo mlajše generacije in jih spodbudimo, da bodo ne le aktivni društveniki, a tudi bolj zavedni in kritični bralci, poslušalci, gledalci in volilci.

Špeter, 8. 12. 2019