Skoči na vsebino

3. občni zbor

Dragi član, draga članica,

vabimo te na 3. REDNI OBČNI ZBOR Društva mladih Slovencev v Italiji DM+, ki bo potekal v Občinski dvorani v Špetru in na spletni povezavi.

– v petek, 1. aprila 2022 ob 10.30, 1. sklic.

– v soboto, 2. aprila 2022 ob 10.30, 2. sklic.

DODAJ V KOLEDAR

Dnevni red:

 Uvodni pozdravi.

1. Ugotovitev sklepčnosti;

2. Izvolitev zapisnikarja občnega zbora;

3. Poročilo o opravljenem delu v letu 2021 in program delovanja za leto 2022;

4. Predstavitev obračuna za leto 2021 in proračuna za leto 2022;

5. Poročilo nadzornega odbora;

6. Razprava;

7. Odobritev obračuna in proračuna;

8. Volitve*;

9. Razno.

 


*Zbiranje kandidatur za nove člane odbora DM+

Na letošnjem občnem zboru se bo zaključil mandat prvega odbora DM+ in na isti dan bo izvoljen novi odbor, ki bo deloval naslednja tri leta (2022/2024). Z željo, da bi nadaljevali delovanje društva in pot, ki smo jo začrtali v teh prvih letih delovanja, vse naše člane vabimo, da kandidirajo v novi odbor.

Kandidaturo v odbor lahko oddajo samo polnoletni člani, ki so vsaj tri mesece včlanjeni v naše društvo. Več o poteku volitev lahko preberete v statutu. Za kandidature v delovne ekipe ni omejitev.


Pri sestavi
novega odbora DM+ so odprta naslednja mesta: 

 • predsednik_ca

 • podpredsednik_ca

 • tajnik_ca

 • blagajnik_čarka

 • odgovorni_a za mednarodne odnose 

 • vodja PR 

 • vodja MMC 

Trenutni odbor predlaga ustanovitev kontrolne komisije, ki ima pristojnost sodelovanja in svetovanja na sejah odbora brez volilne pravice:

 • 3 člani

Možno je kandidirati tudi v delovne ekipe aktivnih sodelavcev, ki med letom vodijo in sodelujejo pri izvajanju projektov:

 • ekipa project managerjev

 • ekipa družbena omrežja

 • multimedijska ekipa

Kdor želi kandidirati za eno izmed zgoraj omenjenih vlog naj odgovori na ta e-mail oziroma na e-mail naslov [email protected]. Rok oddaje prijav kandidatov poteče v sredo, 30. marca 2022 (vključno).  

Za prijavo kandidatur naj kanditat_ka posreduje naslednje informacije

 • ime in priimek

 • datum in kraj rojstva 

 • za katero mesto kandidira


Na občnem zboru, pred samim potekom volitev, se bo vsak kandidat predstavil in posredoval svoje motivacije in želje za delovanje v novem odboru DM+.
Po občnem zboru pa sta stari in novi odbor vabljena na skupno kosilo.Veselimo se srečanja in te lepo pozdravljamo,
odborniki DM+