Skoči na vsebino

Prvi občni zbor

Redni občni zbor DM+ Društvo mladih Slovencev v Italiji

 

V nedeljo, 3. maja 2020, je preko spleta potekal redni občni zbor Društva mladih Slovencev v Italiji DM+. Odborniki so članom predstavili dosedanje delovanje ter nakazali kratkoročne cilje in želje.

Delovanje društva je bilo od njegove ustanovitve novembra 2019 do danes pestro: od srečanja z mladimi Benečani v Špetru, do srečanj na Tržaškem in Goriškem ter rednim delovanjem odbora.

Od 10. do 16. februarja 2020 so se nekateri člani udeležili mednarodnega seminarja Kick-Off – Seminar Think equally!, ki ga je priredil YEN v Scolnoku na Madžarskem. Želja je, da bi tudi DM+ postal stalni član evropske mladinske organizacije YEN – Youth of European Nationalities, s katero že od vsega začetka gojimo stike.

         Zaradi okoliščin je spomladansko izobraževanje Osvežitev odpadlo. Odločili smo se, da bomo izobraževalni dogodek Osvežitev izvedli na drugačen način: začeli smo z 2 predavanjema mag. Irene Dežalak, ki je preko Youtube kanala govorila o reševanju konfliktov v delovnih skupinah in o vodenju sestankov. Po uspešnem obisku gledalcev in njihovih pozitivnih odzivih bomo niz spletnih predavanj nadaljevali še z drugimi predavatelji.

Možnosti za izvajanje dejavnosti bodo v prihodnjih mesecih okrnjene. S težavo načrtujemo dejavnosti v drugi polovici leta, saj ne vemo, kako se bo situacija razvila. V mislih imamo organizacijo jesenskega tridnevnega izobraževanja DevelopMENT. V slučaju, da izvedba ne bo možna, bomo razmislili o dodatnih spletnih vsebinah in alternativnih rešitvah.

Ocena delovanja društva tako s strani odbornikov kot tudi s strani nadzornega odbora, je bila spodbudna in dobra: ker smo mlado društvo, imamo pred sabo še veliko poti in skupnih izzivov. Želimo si, da bi bili vezni člen med mladimi Slovenci znotraj naše dežele, da bi mlade povezali z izobraževanji ter skupnimi dogodki. Želimo si, da bi mlajši odborniki in člani zrasli v zavedne in odgovorne člane slovenske narodne skupnosti v Italiji, da bi jo še bolje spoznali ter razumeli kaj skupnost potrebuje zdaj in v bodoče. Prepričani smo, da bomo le tako lahko gradili skupno in kakovostno prihodnost. Cilji so visoki, vendar vanje verjamemo.